به سامانه یکپارچه زال پارس خوش آمدید

 
 
   
 
 
 

سامانه مسیریابی

سامانه ثبت اطلاعات

سامانه برندینگ

سامانه دیسپچینگ

سامانه مسیریابی و موقعیت یابی پرسنل شرکت ،سرویس ها و خودروهای شرکت   سامانه ثبت اطلاعات شرکتی جهت اضافه شدن به وندور لیست هلدینگ زالپارس   سامانه خرید سوخت برای جایگاه های تحت برند و مدیریت گزارش های خرید   سامانه مانیتورینگ جایگاه های سوخت به صورت برخط و ارسال اطلاعات به شرکت ملی نفت
             
             
 
 
 

سامانه مديريت نگهداري و تعميرات

 

سامانه درخواست کالا از انبار

 

سامانه مکاتبات داخلی

 

پست الکترونیکی

سامانه  یکپارچه مدیریت و تعمیرات شرکت نفت زالپارس

  سامانه درخواست کالا جهت انبارنفت ، پالایشگاه و تمامی جایگاه های شرکت نفت زالپارس  

سامانه مکاتبات داخلی شرکت نفت زال پارس

 

 

سامانه دسترسی به پست الکترونیکی زال پارس

ساعت کاری :  17:00-07:00

  ساعت کاری :  17:00-07:00   ساعت کاری :  22:00-07:00    

Time zone in Iran (GMT+4:30)

  Time zone in Iran (GMT+4:30)   Time zone in Iran (GMT+4:30)    
             
       
 
       

سامانه چرخه قرارداد ها

 

سامانه اداری

       

ساعت کاری :  17:00-07:00

 

ساعت کاری :  17:00-07:00

Time zone in Iran (GMT+4:30)

 

Time zone in Iran (GMT+4:30)

 
 

2019 Zalpars All rights reserved

POWER  BY ZALPARS